Begrippenlijst

Begrippenlijst duurzaamheidsverslag Vodafone Nederland 2011-2012

3G
De derde generatie van mobiele systemen, ook wel bekend als UMTS, is een wereldwijde standaardisatie voor mobiele communicatie.
App/applicatie
Softwareprogramma’s voor de mobiele telefoon en tablets.
Bezettingsgraad
De bezettingsgraad is een percentage dat aangeeft in welke mate de totaal beschikbare capaciteit - van bijvoorbeeld het datacentrum van Vodafone - daadwerkelijk benut wordt. Dit percentage wordt bepaald door de benutte capaciteit te delen door de beschikbare capaciteit.
Dataverbruik/diensten
Dataruimte die het kost om gegevens, zoals foto’s en e-mails, op te slaan, aangegeven in megabyte (MB) of gigabyte (GB). Datadiensten maken gebruik van mobiel internet.
Deep packet inspection (DPI)
Packet Inspection is een verzamelnaam voor technieken waarmee dataverkeer dat over netwerken wordt getransporteerd kan worden geanalyseerd. Packet Inspection kent verschillende niveaus: 1) het kan verbindingsgegevens van individuele datapakketten zoals het IP-adres van de verzender of het IP-adres van de geadresseerde analyseren , 2) het kan het type verkeer analyseren en 3) het kan de inhoud van pakketten analyseren. Deze laatste vorm wordt ook wel Deep Packet Inspection (DPI) genoemd.
EICC
Electronic Industry Citizenship Coalition is een international samenwerkingsverband van CT-bedrijven met als doel om arbeidsomstandigheden en milieu impact te verbeteren in de ICT-keten met een gezamenlijk opgestelde code of conduct.
E-waste
Elektronisch afval dat bestaat uit defecte, verouderde of onverkochte elektrische en elektronische toestellen.
GeSI
Global e-Sustainability Initiative is een internationaal samenwerkingsverband van ICT bedrijven en NGO’s met als doel om te identificeren hoe innovatieve technologie kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
Machine-to-Machine (M2M)
Een dienst waarmee draadloos informatie uitgewisseld kan worden tussen machines of systemen.
mHealth
mHealth betekent mobiele gezondheidszorg en staat voor de mogelijkheden die mobiele technologie biedt voor de gezondheidszorg, zoals het monitoren van patiënten door artsen op afstand.
MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu.
Netwerk
Een mobiel telecom netwerk bestaat uit basisstations, ook wel masten of antennes genoemd, die in verbinding staan met een centrale.
NPS-score
De Net Promotor Score geeft een indicatie van de waardering van de dienstverlening en wordt bepaald door klanten te vragen in hoeverre hij/zij een bedrijf zou aanraden aan familie en vrienden.
OPTA
De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit is een onafhankelijke instantie, die in Nederland toeziet op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie.
Smartphone
Een smartphone is een mini computer om mee te bellen en te internetten.
Roaming
Gebruik maken van het netwerk van een ander mobiel telecom bedrijf. Dit maakt bellen of mobiel internetten in het buitenland mogelijk.
Stakeholders
Stakeholders zijn de personen of organisaties die een belang hebben in een organisatie, zoals medewerkers, klanten, aandeelhouders, leveranciers, overheden en media.
UMTS
UMTS staat voor Universal Mobile Telecommunications Systeem. Zie voor definitie 3G.