Duurzame telefoon

Eco-score voor telefoons - ons antwoord

In 2011 introduceerde Vodafone de eco-score, een duurzaamheidslabel voor mobiele telefoons. Vodafone ziet dit als een belangrijke stap in maatschappelijk verantwoord ondernemen in de telecomsector.

De eco-score wordt vastgesteld op basis van 162 eigenschappen. Voorbeelden zijn de CO2-uitstoot, het watergebruik en de manier waarop grondstoffen worden gewonnen. Daarnaast wordt er gekeken naar het gebruik van duurzame innovaties als slimme laders die zichzelf uitschakelen als een mobiele telefoon is opgeladen en naar het duurzaamheidsbeleid van de fabrikant zelf, bijvoorbeeld qua arbeidsomstandigheden.

Onderzoek naar het gebruik van de eco-score

Kort na de introductie bleek uit onderzoek dat 5% van onze klanten die een mobiele telefoon hebben gekocht de eco-score al heeft gebruikt. En 50% van de ondervraagden zegt de eco-score in de toekomst te gaan gebruiken als criterium bij de aanschaf van een toestel. 

We hebben een aantal belangrijke afwegingen moeten maken. Stel dat het best verkopende toestel een slechte eco-score heeft, schikt dat klanten niet af? En lopen we daarom commercieel risico? Uiteindelijk weten we dat we hiermee risico lopen, maar we vinden dat onze klant wel het recht op transparantie heeft. Een andere afweging was het effect op de producenten. Tast de eco-score de goede relaties aan? Wil de producent wel meewerken? En wat is ons standpunt als de producent niet mee doet? Vragen die uiteindelijk op internationaal niveau zijn beantwoord met een duidelijke visie: wij willen meer transparantie in de keten bieden en als een mobiele telefoon fabrikant niet mee doet, zal dat zeker effect hebben op de commerciële relatie, zowel op korte als op lange termijn. Het resultaat van deze visie is dat op Apple uitgezonderd alle mobiele telefoon fabrikanten meewerken aan de eco-score.

Inmiddels prijkt op al onze prijskaartjes de eco-score, uitgedrukt met het cijfer één tot en met vijf of ‘nog onbekend’. Hoe hoger de score, des te duurzamer het toestel. Hierdoor kan de consument bij aankoop rekening houden met duurzaamheid. Het initiatief past daarmee goed bij onze Power to you-cultuur aangezien we de keuze aan de consument laten. En daar ligt zowel de kracht als de zwakte van de eco-score.

Hoe zinvol is het vermelden van de eco-score?

Levenscyclus telefoonWij verwachten dat dit initiatief de bewustwording vergroot bij klanten, medewerkers en producenten. Uiteindelijk hopen we dat het label zich als een standaard ontwikkeld. We zijn hierover in gesprek met andere telecombedrijven, zowel nationaal als internationaal. Inmiddels is duidelijk geworden dat Vodafone wereldwijd de eco-score gaat introduceren. Ondertussen kijken we hoe we de eco-score relevanter kunnen maken voor klanten. Moeten we meer informatie over de milieu prestaties van een telefoon geven? Of zijn kenmerken tijdens het gebruik als oplaadtijd en batterijduur, meer relevant voor de klant? En moeten we telefoons met een lage eco-score nog wel verkopen?

Wat vinden onze stakeholders?

Vodafone is in 2011 in gesprek gegaan met stakeholders over de eco-score. Stakeholders vinden dat de eco-score de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen belicht. We spraken ook over manieren om de eco-score relevanter te maken voor klanten. Bekijk het verslag van de stakeholderdialoog (pdf).

Mariëtte van Huijstee, onderzoeker van SOMO/Make IT Fair:

“Vodafone heeft recentelijk een aantal maatregelen genomen die overeenkomen met sommige NGO prioriteiten. Het bedrijf heeft onder meer een eco-label voor mobiele telefoons geïntroduceerd dat consumenten informeert over de milieu- en sociale impact van mobiele telefoons gedurende de levenscyclus. Dit initiatief om consumenten te onderwijzen is van harte welkom. Echter Vodafone heeft ook laten weten dat de eco-score geen selectiecriterium zal zijn voor het productaanbod in de winkel. Hiermee verplaatst Vodafone de verantwoordelijkheid bij de consumenten en verzaakt het bedrijf om zelf verantwoordelijkheid te nemen om de keten direct te verbeteren.”

Hoe denk jij over de eco-score?

We zijn benieuwd naar jouw mening over de eco-score. Vind je bijvoorbeeld dat Vodafone toestellen met een lage eco-score moet blijven aanbieden zolang klanten deze willen hebben? Of is het beter wanneer de sector gezamenlijk optrekt en eist dat leveranciers duurzamer produceren?

Kijk op over.vodafone.nl/duurzaam/handige-tips-tools/eco-score voor meer informatie over de eco-score en discussier mee op het Vodafone blog.