Energie

Bijna 4% CO2-reductie per jaar - ons antwoord

Vodafone wil met onderstaande maatregelen zijn CO2-uitstoot verlagen

Netwerk modernisatie

PapierverbruikWe kiezen voor vaak voor energiezuinige hardware voor de telefooncentrales en datacentra. En we maken gebruik van apparatuur die weinig warmte produceert zodat we minder energie nodig hebben voor koeling. Hierbij moeten wij wel altijd de afweging maken tussen de benodigde investering en het resultaat in energiebesparing. Als een apparaat meer kost dan de besparing na 7 jaar oplevert, wordt er toch gekozen voor een minder energie zuinige versie. Bij de introductie van nieuwe netwerktechnologieën die efficiënter omgaan met energie vervangen we tegelijk de apparatuur van de bestaande generaties netwerken. Een belangrijk aandachtspunt is de bezettingsgraad. Momenteel heeft ons datacentrum, dat we delen met andere Vodafone-landen, een efficiëntie van 85%. We proberen deze bezettingsgraad verder te verhogen want dat scheelt ook weer energie.

Energie-efficiënte

Door ondertekening van het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) met de overheid en het CIO Convenant Energie Efficiëntie in 2011 hebben we ons gecommitteerd aan het realiseren van 2% energie-efficiëntie per jaar. Dat hebben wij ook gehaald: Vodafone is in dit rapportage jaar 2,53% energie efficiënter geworden dan het vorige jaar. Deze efficiency hebben wij bereikt doordat er meer gebruik is gemaakt van ons netwerk. Hierbij hebben wij echter in absolute zin ook meer elektriciteit gebruikt. 

Doelen voor 2012/2013

  • 30% energie-efficiënter in 2020 ten opzichte van 2005, dat betekent dat we ieder jaar 2% energie-efficiënter moeten worden
  • 50% CO2 besparing in 2020 ten opzichte van 2007, dat betekent dat we jaarlijks bijna 3,9% CO2 moeten besparen 
  • ISO14001 certificatie

Het nieuwe werken

Het nieuwe werken zorgt bij Vodafone gemiddeld voor een verlaging van de CO2-uitstoot van 25% per medewerker (pdf). Ons papiergebruik nam in vijf jaar tijd met bijna 90% af. We stimuleren het nieuwe werken ook bij onze zakelijke klanten. Groene stroom Vodafone Nederland gebruikt voor 100% groene stroom van Nuon GroenGarant. We kunnen hier nog in verbeteren door goed te kijken uit welke bron deze groene energie gewonnen wordt. Ook zijn we bezig om zelf ook meer groene stroom op te wekken. Zo heeft ons nieuwe kantoor in Amsterdam van warmte- en koude opslag waardoor we minder energie hoeven in te kopen.

Energiebesparing door gebruik mobiele technologie

De communicatie tussen apparaten, systemen en sensoren, ook wel Machine-to-machine (M2M) technologie genoemd, kan efficiëntie en energiebesparing opleveren. Op internationaal niveau werkt Vodafone samen met leveranciers om deze technologie toe te passen. Een voorbeeld zijn afvalcontainers met mobiele apparatuur die doorgeven wanneer ze vol zijn zodat onnodige vrachtwagenritten voorkomen worden. Vodafone deelt deze oplossingen in zo veel mogelijk landen.

Opinie stakeholders

Sylvia Roelofs, algemeen directeur ICT-Office “De ICT-sector heeft duurzaamheid hoog op zijn agenda staan. Met de Meerjarenafspraak 2005-2020 (MJA3) en Routekaart ICT 2030 wordt daar invulling aan gegeven. Vodafone onderschrijft niet alleen het belang hiervan, maar zet zich vooral ook sterk in om deze verantwoordelijkheid te vertalen in concrete resultaten”

Facts

  • 2,53% energie efficiënter
  • 25% minder CO2-uitstoot per medewerker door het nieuwe werken
  • 90% minder papiergebruik in vijf jaar tijd
  • 50% CO2-besparing in 2020 ten opzichte van 2007, dat betekent dat we jaarlijks bijna 3,9% CO2 moeten besparen

Wat kun jij doen?

De producten en diensten van Vodafone kunnen jou in staat stellen duurzamer te leven

Als je wilt weten hoe je de producten van Vodafone duurzamer kunt gebruiken, bekijk dan de Groene Tips.