Maatschappij

Projecten waar de maatschappij echt iets aan heeft - onze uitdaging

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Voorheen doneerden bedrijven geld aan maatschappelijke projecten en goede doelen (filantropie). De laatste jaren zetten bedrijven steeds vaker hun medewerkers in om vrijwilligerswerk te doen (maatschappelijk betrokken ondernemen) en wordt gekeken hoe een bedrijf met zijn kennis en middelen een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Bij deze aanpak past het idee dat er een gezonde business case achter maatschappelijk verantwoord ondernemen kan liggen. Veel bedrijven beseffen namelijk dat zij een wezenlijk onderdeel zijn van de samenleving en dat investeren in de maatschappij winst oplevert voor zowel de samenleving als de organisatie zelf. 

Een bedrijf kan immers niet succesvol zijn in een maatschappij die niet goed functioneert. Het is essentieel dat samenleving en bedrijfsleven van elkaar profiteren.

De business case-aanpak zorgt dus voor een win-win situatie: winst voor maatschappij en bedrijf. Dat kan ook indirecte winst zijn door meer tevreden medewerkers, kennistoename of een verbeterde reputatie. Maar wat zijn de gevolgen van deze filosofie voor de maatschappij? Zorgt de business case-aanpak ervoor dat maatschappelijke initiatieven van bedrijven structureler en daardoor succesvoller zijn? Of hebben de initiatieven minder maatschappelijke impact, omdat er sociale issues blijven liggen of de business case aanpak niet werkt?