Maatschappij

Vodafone Foundation - ons antwoord

Met 5,3 miljoen klanten speelt Vodafone een belangrijke rol in de maatschappij. We zijn ons bewust van die rol en zoeken constant naar mogelijkheden om een relevante bijdrage te leveren. Dit sluit doorgaans aan bij onze commerciële doelstellingen, maar dat is niet altijd het geval. We investeren ook in projecten die niet direct financiele winst opleveren. Dat zijn projecten die wij belangrijk vinden omdat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en tegelijkertijd aan onze reputatie. Of omdat ze ruimte geven voor innovatie.

Zo is mHealth een belangrijk thema voor de Vodafone Foundation. Wij willen innovaties stimuleren voor de gezondheidszorg die door mobiele technologie worden mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld mobiele toepassingen in de zorg, zodat artsen de patiënt op afstand kunnen monitoren. 

Een ander voorbeeld zijn onze projecten voor mensen die niet vanzelfsprekend gebruik kunnen maken van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een audio en/of visuele beperking. Dit is een relatief kleine groep mensen en daarom vanuit commercieel oogpunt een minder interessante doelgroep. Het belang van communicatie is voor hen echter groot. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze groepen gebruik kunnen maken van de voordelen die mobiele communicatie biedt.

Zo zijn innovaties voor de zorg en toegankelijkheid van communicatie twee sociale issues waarbij we geloven dat Vodafone een belangrijke innoverende rol kan spelen, omdat wij over de juiste kennis en technologie beschikken. Omdat de projecten zo dicht tegen onze core business aanliggen, kunnen we meer impact bereiken. Ook is de winst in termen van medewerkerstevredenheid en reputatie hierdoor groter. Directe financiele winst is er niet meteen, maar is op lange termijn wel mogelijk. Dit zien we als een kans om de projecten die we hebben opgezet te verduurzamen. Zo zien wij de Vodafone Foundation ook als kraamkamer voor nieuwe ontwikkelingen. De focus voor deze onderwerpen betekent ook dat er sociale thema’s zijn die we niet oppakken. Wij geloven er echter in dat we ons beter op een thema kunnen richten waar we maximale impact kunnen bereiken, dan versnipperd initiatieven steunen.

Tien jaar Vodafone Foundation

Tien jaar geleden is de Vodafone Netherlands Foundation opgericht. De stichting maakt deel uit van een netwerk van 27 Vodafone Foundations wereldwijd. Het doel van de stichtingen is om met behulp van mobiele technologie bij te dragen aan maatschappelijke innovaties en zo het leven van mensen te verbeteren. In Nederland richten we ons specifiek op de gezondheid en het welzijn van mensen. Ons programma heet dan ook ‘Mobiles for Good’, mobiele technologie voor de goede zaak. Daarnaast geven we onze medewerkers de mogelijkheid zich als vrijwilliger in te zetten voor maatschappelijke projecten.

Ik vind Vodafone één van de absolute koplopers in maatschappelijk betrokken ondernemen. Hun investering in de samenleving ligt in het verlengde van hun producten, diensten, expertise en innovatieve karakter. Op die manier creëren zij voor zichzelf een optimale MBO-business case en realiseren zij maximale impact in de samenleving. Ik hoop dat veel andere bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen.

Eerde de Swart, Senior Projectmanager MBO, MVO Nederland

Facts

  • 860.394 euro heeft de Vodafone Foundation afgelopen boekjaar geïnvesteerd in maatschappelijke projecten
  • 1.703 uur vrijwilligerswerk door Vodafone-medewerkers
  • Iedere medewerker mag één dag per jaar onder werktijd vrijwilligerswerk doen
  • 1,2 fte is werkzaam voor de Foundation
  • 5 betaalde banen mogelijk gemaakt bij: ZoBeter, Hoogstraat, Enviu, dance4life, Plan, SOS Kinderdorpen, Big Brothers Big Sisters, Cordaid en JINC
  • 27 Vodafone Foundations zijn wereldwijd actief