Prijstransparantie

Transparant over prijzen – onze uitdaging

De telecom is een relatief nieuwe industrie waarin ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. Met de opkomst van mobiel internet raakte de telecomsector in een stroomversnelling. Nieuwe producten en diensten volgden elkaar in hoog tempo op. Hierdoor veranderden prijzen en abonnementsstructuren vaker dan voorheen. Zo bleven de abonnementen tussen 2006 en 2010 min of meer gelijk, terwijl ze vandaag de dag in minder dan een jaar tijd worden vervangen. Hierdoor zijn er ook veel keuzemogelijkheden ontstaan. Voor consumenten kan zo’n groot en gevarieerd aanbod verwarrend zijn.

Facts

  • 6 miljoen mensen van 12 tot 75 jaar maakten in het voorjaar van 2011 gebruik van mobiel internet
  • 50% van alle huishoudens had in 2011 toegang tot internet via een smartphone
  • Dataverbruik is in eerste helft 2011 met 100% gestegen t.o.v. medio 2010
  • 5,9 petabyte data werd er gebruikt in de eerste helft van 2011
  • Onverwacht hoge rekeningen ontstaan vaak door telefoongebruik in het buitenland, buitenbundel kosten en dataverbruik door radio, video’s en app’s

De sterke groei van het dataverkeer leidde er tevens toe dat ongelimiteerd internet niet langer houdbaar was. Door de moeizame introductie van mobiel internet was data jarenlang als one size fits all en te goedkoop aangeboden, terwijl de mogelijkheden van mobiele data juist enorm toenamen. De opbrengsten uit databundels daarentegen, leverden niet genoeg op om de netwerkinvesteringen, die nodig waren om de groei in gebruik bij te benen, te kunnen financieren. Dit leidde tot een zoektocht naar het juiste commerciële model. De moeilijkheid daarbij was dat te ver voor- of achterlopen op wat de meerderheid van de klanten wil, commerciëel nadeel betekent.

De prijzen werden aangepast, maar het was moeilijk uit te leggen dat data duurder werd in plaats van goedkoper bij grootschaliger gebruik. Om de kans op bill shock (onverwacht hoge rekeningen) te verkleinen hebben providers het initiatief genomen om klanten via een sms te waarschuwen als zij bijna door hun bundel heen zijn.

De Consumentenbond concludeerde uit onderzoek in oktober 2011 dat websites van mobiele telecomaanbieders moeilijk te doorgronden zijn en advies in telecomwinkels niet altijd betrouwbaar is. Dit in combinatie met het gebrek aan een goede uitleg bij de veranderingen heeft geleid tot onbegrip en wantrouwen, waardoor politici en consumentenorganisaties de ontwikkelingen in deze jonge markt op de voet volgen.

Om de transparantie te verbeteren heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) samen met OPTA alle providers verplicht gesteld om uitgebreide tarieveninformatie op een snel vindbare plek op de website op te nemen. Daarnaast drong de Tweede Kamer er op aan dat bedrijven voorkomen dat consumenten worden geconfronteerd met bill shocks bij het gebruiken van data. Dit heeft geleid tot een zelfreguleringstraject onder leiding van het ministerie van EL&I. Telecomaanbieders hebben een verantwoordelijkheid om klanten te helpen om hun dataverbruik en kosten in de gaten te kunnen houden, juist ook omdat niet alle klanten nu al even vertrouwd zijn met hoeveel data verbruikt wordt wanneer zij apps gebruiken of mobiel internetten.

De Consumentenbond onderzocht de transparantie van het telefoonaanbod