Recycling

Geld terug voor oude telefoon - ons antwoord

Sinds twee jaar kunnen Vodafone-klanten geld ontvangen door het inleveren van hun oude mobiel via de winkels, website of via onze accountmanagers (zakelijke klanten). Vanaf september 2011 attendeert Vodafone nieuwe particuliere klanten op de mogelijkheid om hun oude toestel terug te sturen naar Vodafone. Bij een nieuw toestel ontvangen zij altijd een retourenveloppe.

Recycling is voor Vodafone een belangrijk thema, omdat het meerdere voordelen biedt:

  • Goed voor het milieu omdat er meer grondstoffen worden hergebruikt of gerecycled
  • Goed voor onze klanten omdat zij geld verdienen met het inleveren van hun gebruikte telefoon
  • Goed voor ontwikkelingslanden dieop een goedkopere manier aan mobiele telefoons komen
  • Goed voor Vodafone omdat wijhierdoor extra service kunnen bieden
Aantal mobiele telefoons via Vodafone recycling/hergebruik

Het afgelopen jaar zijn weer veel telefoons ingeleverd. Daar zijn we blij mee. Maar we vinden dat dit aantal de komende jaren nog veel hoger moet worden. 

Daarom zoeken we samen met stakeholders en klanten naar geschikte manieren.

Facts

  • 69.379 telefoons heeft Vodafone in 2011 in Nederland ingezameld: 6% van het totaal aantal door Vodafone verkochte toestellen.
  • 86% daarvan werd hergebruikt en 14% gerecycled
  • 35 euro: het bedrag dat Vodafone-klanten gemiddeld ontvingen voor hun ingeleverde telefoon
  • 66% denkt echter dat een oude telefoon minder dan 10 euro waard is