Recycling

Beter plan ontwikkelen voor hergebruik telefoons - ons antwoord

Ons huidige businessmodel stimuleert de aanschaf van nieuwe telefoons. Na afloop van de contractsperiode bieden we klanten een nieuw contract met een nieuw mobieltje aan. Nieuwe telefoons bevorderen de vraag naar nieuwe diensten en dus nieuwe inkomsten. Die inkomsten gebruikt Vodafone om de investeringen in het netwerk terug te verdienen. Zo kan Vodafone blijven voldoen aan de veranderende wensen van consumenten.

Voor Vodafone ligt hier een uitdaging. Aan de ene kant willen wij klanten optimaal blijven bedienen door de nieuwste services te leveren, maar aan de andere kant zorgt dit voor een extra vraag naar mobiele telefoons en dus een stijging van het aantal gebruikte, maar nog werkende telefoons.

Beter plan nodig voor hergebruik van telefoons

Uit gesprekken met onze stakeholders blijkt dat zij de inzameling van telefoons zien als een gedeelde verantwoordelijkheid van producent, verkoper (Vodafone dus) en eindgebruiker. Buiten kijf staat dat Vodafone gebruikte telefoons moet beschouwen als hoogwaardig afval dat hergebruikt kan worden. We moeten als telecombedrijf nadenken over slimme manieren om het hergebruik van telefoons nog verder op te nemen in onze service.

Elektronisch afval in ontwikkelingslanden

Naast de uitdaging om het aantal ongebruikte telefoons te verkleinen, kent het hergebruik van telefoons ook een uitdaging. Het grootste deel van de telefoons die wij inzamelen wordt doorverkocht en hergebruikt in ontwikkelingslanden. Dat is een goede zaak, want mobiele telefonie is zo op een betaalbare manier mogelijk in bijvoorbeeld Afrika. 

Maar doordat het toestel, vaak via tussenhandelaren, wordt doorverkocht weten we niet wat er gebeurt als het toestel na zijn tweede leven wordt afgedankt. Aangezien er in veel ontwikkelingslanden nog geen goede recyclingstroom bestaat, is er een aanzienlijke kans dat een afgedankt toestel belandt op de grote berg elektronisch afval die in landen als China, India en Ghana een groot probleem vormt. De vraag is welke rol wij hier als Vodafone moeten en kunnen spelen.

Op internationaal niveau is Vodafone lid van de e-Waste werkgroep van de EICC/GeSi, het samenwerkingsverband van bedrijven dat ICT en elektronica produceren. Binnen deze werkgroep onderzoeken we samen met onder meer de VN hoe de milieubelasting van elektronisch afval in ontwikkelingslanden kan worden teruggebracht. Ondanks het feit dat er in de grote bergen elektronisch afval nu nog nauwelijks mobiele telefoons te vinden zijn, nemen we onze verantwoordelijkheid serieus.

Help mee met inzamelen

Heb je nog een gebruikte mobiele telefoon in je la liggen? Lever die dan in bij een Vodafone-winkel of kijk op vodafone.nl/verkoopjetelefoon.