Voorwoord

Voorwoord

April 2012: mijn eerste maand als CEO van Vodafone Nederland was meteen de meest ingrijpende tijd in mijn hele loopbaan. Door de brand bij een grote netwerkcentrale in Rotterdam kon een kwart van onze klanten in de regio Rotterdam een aantal dagen niet of nauwelijks in contact komen met vrienden, familie, collega’s en zakelijke relaties. Dit was een grote catastrofe, die de onmisbaarheid en het belang van een mobiel netwerk in onze samenleving en tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid pijnlijk duidelijk maakte.

Een samenleving verwacht dat infrastructuren het altijd gewoon doen. Om de capaciteit, snelheid, zekerheid en veiligheid te kunnen garanderen, zijn naast miljoenen investeringen, een goede samenwerking binnen de sector en tussen de sector en de overheid nodig. De lessen die wij hebben geleerd gaan we in dit verband delen. Eén van die lessen was, hoe belangrijk open communicatie is. We gaan steeds meer letterlijk het gesprek aan via dialoog sessies, maar ook via social media. De vele reacties van klanten op de video-updates tijdens de storing en de blog over de communicatie van snelheden laten dit zien. Het contact met stakeholders is hierdoor intensiever en directer dan ooit. Het geeft ons inzicht in hoe we het beter kunnen doen, kan leiden tot meer begrip en tot betere oplossingen.

Quicklinks

In dit verslag zetten we deze lijn door. We leggen de focus op zeven uitdagingen, die afgelopen jaar voor ons en onze stakeholders belangrijk waren en nodigen je uit om via social media het gesprek met ons hierover voort te zetten.

De vooruitzichten in onze samenleving blijven onzeker in het licht van de huidige economische ontwikkelingen en de bezuinigingen van de overheid. De belangrijkste uitdaging voor onszelf en onze omgeving is om ons niet te laten leiden door de waan van de dag en korte termijn gewin. Een lange termijn visie is noodzakelijk om vertrouwen van klanten terug te winnen, om een betrouwbare en stabiele infrastructuur te ontwikkelen, die de enorme datagroei in de toekomst aankan en om met mobiele technologie oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Onze focus ligt daarom op:

Vodafone Firestarters talkshow @ MVO Nederland Nieuwjaarsevent

  • Het creëren van een goede werkomgeving en investeren in een betrokken en effectief personeelsbestand dat cruciaal is voor het succes van het bedrijf. 
  • Het creëren van een optimale klantervaring door het bieden van de beste dienstverlening 
  • Investeren in ons netwerk en IT infrastructuur waarbij we tegelijkertijd de milieu-impact verminderen en in innovatie van producten en diensten  
  • Nieuwe manieren van communiceren naar klanten door met hen in gesprek te gaan
  • Het verbeteren van onze reputatie en de reputatie van onze sector.

Een belangrijke taak bij al onze activiteiten is om inzichtelijk te maken wat onze bijdrage aan de samenleving is en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan om een duurzame toekomst te realiseren.

Rob Shuter 
CEO Vodafone Nederland

Bekijk de highlights van 2011/2012